Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: gói 26.000 tỉ đồng

      Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hơn 3.100 hộ kinh doanh xin được hưởng hỗ trợ trong gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68. Vậy, điều kiện để được hưởng gói hỗ trợ này là gì?