ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hà nội bao giờ nới lỏng

      Hiện tại, sau đợt dịch thứ tư, doanh nghiệp tại Hà Nội rơi vào tình trạng đuối sức và khó khăn chồng chất. Nhiều doanh nghiệp nóng lòng muốn mở cửa trở lại để phục hồi kinh doanh, thế nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc nới lỏng một số dịch vụ có phải là cách tốt?