Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hệ sinh thái rừng amazon

      Hội đồng quốc gia của những người thợ cạo mủ cao su đã từng đưa ra lời cầu xin rằng, Amazon cần được bảo tồn “cho toàn thể quốc gia Brazil như một phần bản sắc và lòng tự trọng của đất nước”.