ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hệ thống định giá đất mới

   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng TN&MT khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất trước ngày 31/7/2023.
   Sở TN&MT TP.HCM vừa gửi UBND TP.HCM tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất.
   Luật Đất đai 2003 đã xác lập định giá đất thông qua các phương pháp tiên tiến để tiếp cận, phù hợp với giá thị trường. Sau 10 năm, tới năm 2013, Luật đặt ra vấn đề áp dụng các phương pháp định giá đất theo 5 phương pháp định giá, như so sánh thu nhập.