Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hệ thống xử lý nước thải

   Nước thải từ các cụm công nghiệp là trở ngại lớn vì trạm xử lý vừa thiếu, vừa chưa vận hành chính thức. Nếu không được quan tâm đầu tư đồng bộ, đây sẽ là thách thức với môi trường đất, nước.
   Quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải là một vấn đề nan giải đối với các nhà máy, xí nghiệp,...Bùn thải không được xử lý đúng cách gây ra nhiều hệ lụy.
   UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hạch số 358/KH-UBND ngày 28/10/2022 về phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.