Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hiệu quả cao về kinh tế

      Các nhà khoa học của Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh UAV trong giám sát kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam.