Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hỗ trợ máy tính cho học sinh

   Các loại cây lương thực có giá trị cao gặp nhiều trở ngại trong việc lai tạo các giống mới, đang nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Combo.
   Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" để chia sẻ với ngành Giáo dục và gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.