Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hoài linh từ thiện

      Mặc dù Ngân hàng cam kết sẽ có các biện pháp nghiêm khắc đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các Quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin của khách hàng. Tuy nhiên sau câu chuyện này, ít nhiều khách hàng sẽ đặt câu hỏi rằng "Mình có thực sự được bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ ngân hàng như những gì MB Bank đã hứa hay không?"