ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hoạt động con người gây biến đổi khí hậu

      Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các thảm họa khí hậu như lốc xoáy, lũ lụt và hạn hán xảy ra cùng lúc ở nhiều nơi trên thế giới nhưng lại có mối liên hệ với nhau nhiều hơn. Và hoạt động của con người là tác nhân chủ yếu gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu.