21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hồi sinh voi ma mút

      Chúng ta biết rằng loài voi ma mút sống trong Kỷ Băng Hà đã bị tuyệt chủng từ 10.000 năm trước. Nhưng các nhà khoa học đang có ý định mang chúng trở lại. Kế hoạch này có thực sự hồi sinh được loài voi ma mút hay không?