ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hươu đùi vằn giấu mắt bằng mí mắt thứ 3

      Một video trên Tiktok đã quay lại cảnh chú hươu đùi vằn thực hiện hành động giấu mắt vào trong mí mắt thứ 3. Hành động này của chú hươu như thực hiện một chiêu thức ảo thuật kì ảo.