Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: huyện văn bàn

      Sự việc Nhà máy phân lân nung chảy Lào Cai bị dân 'tố' bức tử môi trường là chuyện đã rõ. Tại sao sự việc đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng qua 2 nhiệm kì Chủ tịch xã Tân Thượng vẫn chưa được giải quyết? Lý do trì hoãn kiểm tra và xử lý của UBND huyện Văn Bản và UNBD tỉnh Lào Cai là gì?