21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: iphone 13

      Apple sẽ ra mắt iPhone 13 vào tháng 9/2021. Nhưng đây vẫn chưa phải là tin nóng duy nhất, mà nhà cung ứng Luxshare đã bắt đầu sản xuất iPhone 13 Pro trong tháng 8 này.