Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kcn khánh phú

      Không dám nuôi con gì, không dám trồng cây gì, lo ngại về sức khỏe,... là trạng thái tâm lý của người dân xung quanh KCN Khánh Phú, bởi tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang ở mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó, Nhà máy xử lý nước thải KCN Khánh Phú thì đang..."chết yểu" vì không có nước thải để xử lý.