Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kcn phong điền

      Kết quả quan trắc cho thấy 2 chỉ tiêu là amoni tổng số (NH4+-N) và tổng nitơ vượt giới hạn rất nhiều lần. Sau đó, CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Huế bị tạm ngừng xả nước thải của Nhà máy chế biến tôm đông lạnh. Nếu như mức độ ô nhiễm không gây sự cố chết cá, thì liệu sự việc này có được điều tra làm rõ?