ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kết nối tiêu thụ

      Tháng 1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Chương trình sẽ thúc đẩy hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua các nền tảng số nói chung với các địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch, nằm trong vùng giãn cách, phong tỏa; Trong đó có thử nghiệm trên Grab.