21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khai thác thủy sản

   Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản bị xử phạt theo Điều 23 Nghị định 38/2024/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2024.
   Với nguồn lợi dồi dào từ ngư trường và số lượng tàu đánh bắt cá lớn, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trong năm 2023 đạt sản lượng khai thác thủy sản 37.200 tấn.
   Sáng 20/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.
   Sáng 20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã chủ trì cuộc hợp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.