Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khẩu trang trồng hoa

      Vấn nạn rác thải y tế trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra vẫn luôn là vấn đề được quan tâm đòi hỏi cần phải có một giải pháp để có thể vừa cùng nhau vượt qua đại dịch này vừa bảo vệ môi trường. Marianne de Groot-Pons, người sáng lập thương hiệu Marie Bee Bloom đã nảy ra ý tưởng và sản xuất thành công khẩu trang có khả năng tự phân huỷ và trồng hoa từ nó.