ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khoáng sản quốc gia

   Đất hiếm ở Lào Cai nằm trong danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia vừa được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 1277 phê duyệt ngày 1/11.
   Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1277/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
   Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.