Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khu dân cư hải hà

      Điều tôi muốn nói ở đây là việc cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi từ đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá là đúng quy trình hay không? Và liệu việc Công ty Hải Hà được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất như trên mà không qua đấu giá có đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp khác hay không?