ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kiểm soát chất lượng

      Theo nghiên cứu từ Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), sử dụng các loại vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế có 3 yếu tố môi trường cần kiểm soát là hàm lượng thôi nhiễm các kim loại độc hại, hàm lượng chất bay hơi, hàm lượng formaldehyde phát tán.