Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kinh tế xanh đbscl

      Để phát huy hết tiềm năng phát triển của vựa lúa, nông sản và thủy hải sản lớn nhất cả nước, ĐBSCL cần được chú trọng xây dựng hệ thống logistics, cảng biển tương xứng.