Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: làng nghề hải dương

      Hàng loạt làng nghề và Cụm công nghiệp Hải Dương như: cụm CN Phú Thứ (huyện Kinh Môn), làng nghề vàng bạc Châu Khê, Cụm CN Tân Hồng - Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang),... đã gây ra tình trạng ô nhiễm kim loại nặng cho diện tích đất nông nghiệp. Vậy cho tôi hỏi những vùng ô nhiễm này ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh ra sao? Có cách nào đo lường đánh giá mức độ ô nhiễm và khắc phục hậu quả hay không?