Bảo Châu ·
2 năm trước
 3250

Hải Dương: Phát hiện nều mẫu đất nông nghiệp cận ô nhiễm kim loại nặng tại hàng loạt làng nghề và cụm công nghiệp, nguy hiểm thế nào?

Hàng loạt làng nghề và Cụm công nghiệp Hải Dương như: cụm CN Phú Thứ (huyện Kinh Môn), làng nghề vàng bạc Châu Khê, Cụm CN Tân Hồng - Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang),... đã gây ra tình trạng ô nhiễm kim loại nặng cho diện tích đất nông nghiệp. Vậy cho tôi hỏi những vùng ô nhiễm này ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh ra sao? Có cách nào đo lường đánh giá mức độ ô nhiễm và khắc phục hậu quả hay không?

đất nhiễm kim loại

Hình ảnh minh họa

Năm 2020, 387 mẫu đất tại các vùng sản xuất nông nghiệp gần nguồn gây ô nhiễm như làng nghề, cơ sở y tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nước thải sinh hoạt, bãi rác sinh hoạt đã được lấy để kiểm tra. 

Trong tổng số 387 mẫu đất lấy tại các vùng sản xuất nông nghiệp đã cho ra kết quả là có 5 mẫu đất ô nhiễm. Trong đó có 2 mẫu ô nhiễm đồng, 1 mẫu nhiễm cả đồng và kẽm, 1 mẫu nhiễm kẽm và 1 mẫu nhiễm chì.

Nguồn gây ô nhiễm từ làng nghề vàng bạc Châu Khê, cụm công nghiệp Tân Hồng - Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang), cụm công nghiệp Phú Thứ (huyện Kinh Môn) và khu vực thâm canh cao. Có 94 mẫu được đánh giá ở mức độ cận ô nhiễm. 2 kim loại có tính độc cao (chì và asen) có khá nhiều mẫu cho kết quả trong ngưỡng cận ô nhiễm (27 mẫu đối với chì và 81 mẫu đối với asen).

Vậy cho tôi hỏi, với mức độ ô nhiễm như đã phát hiện ra thì mức độ nguy hại như thế nào đến đất thâm canh xung quanh những khu vực này hay không? Nguồn nước bị ảnh hưởng ra sao? Và sẽ có giải pháp khắc phục xử lý?