Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lò đốt rác thải sinh hoạt

      Yên Bái sẽ đầu tư lò đốt rác sinh hoạt tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên dự kiến công suất xử lý 60 tấn rác thải mỗi ngày, đảm bảo việc xử lý rác cho 25 xã và 2 thị trấn của huyện Trấn Yên và Văn Yên.