Minh Anh ·
51 tuần trước
 7950

Yên Bái sẽ đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Báo Đáp

Yên Bái sẽ đầu tư lò đốt rác sinh hoạt tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên dự kiến công suất xử lý 60 tấn rác thải mỗi ngày, đảm bảo việc xử lý rác cho 25 xã và 2 thị trấn của huyện Trấn Yên và Văn Yên.

Ngay sau khi, thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” (đề án), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã đi kiểm tra thực tế bãi rác sinh hoạt tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Bãi rác thải sinh hoạt xã Báo Đáp hiện mỗi ngày thu gom khoảng 16 tấn rác thải.

Bãi rác thải sinh hoạt xã Báo Đáp hiện mỗi ngày thu gom khoảng 16 tấn rác thải tại thị trấn Cổ Phúc và một số xã của huyện Trấn Yên, quy trình sau khi thu gom được chôn lấp rất thô sơ, chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, đã gây ô nhiễm môi trường. Công tác vận hành các hạng mục công trình tại các bãi chôn lấp chưa đầy đủ theo quy trình kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước nhất trí với phương án mở rộng diện tích bãi rác sinh hoạt tại xã Báo Đáp hiện nay từ 2ha lên 7ha và đầu tư lò đốt rác sinh hoạt có khả năng xử lý 60 tấn rác mỗi ngày, đảm bảo việc xử lý rác của 25 xã và 2 thị trấn của huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước (đứng thứ 4 bên trái sang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị UBND huyện Trấn Yên khẩn trương triển khai các thủ tục trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục của lò đốt rác vào cuối năm 2023 và đưa vào vận hành trong năm 2024.

Việc sớm hoàn thành lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Báo đáp sẽ góp phần giúp huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên thực hiện có hiệu Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và từng bước giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.