Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lỗi faceook ngày 4/10

      Facebook bất ổn, lòng người...bất an. Đó là điều nhiều người cảm nhận rõ ràng vào đêm ngày 4/10 vừa qua, khi Facebook không thể truy cập được. Điều đó cho thấy rất nhiều người phụ thuộc vào MXH này nhiều đến mức nào.