Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lớp màng sinh học trong tre giúp pin sạc nhanh hơn

      Lớp màng trong tre cho phép pin có thể sạc với tốc độ nhanh hơn nhiều lần là ý tưởng được lên trên Tạp chí Vật liệu Chức năng Tiên tiến do nhóm nghiên cứu QUT phát triển. Tại sao lớp màng sinh học này lại có thể giúp pin có hiệu suất vượt trội?