Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lũ lụt tàn phá hơn 1100 ngôi nhà ở triều tiên

      Mưa lớn gây lũ lụt, phá hủy hơn 1.170 ngôi nhà và nhiều diện tích đất nông nghiệp, làm hư hại cầu đường, ảnh hưởng đến mùa màng tại Triều Tiên trong tuần qua.