Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: mã trái phiếu doanh nghiệp

   Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/7, có 36 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng 61.200 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022.
   Được biết, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã triển khai xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, dự kiến vào tháng 7/2023 sẽ đưa vào giao dịch.