Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: mẫu vật

      Đây là mẫu vật Mặt trăng đầu tiên được đưa về Trái đất kể từ sứ mệnh Apollo của NASA và sứ mệnh Luna của Liên Xô năm 1976.