21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: máy gắp thú bông

      Khi phần thưởng tưởng chừng như đã sắp giành được thì máy gắp lại làm rơi món đồ. Máy gắp quà kích thích tính hiếu thắng của chúng ta, làm cho chúng ta quyết tâm "đánh bại" máy gắp quà thêm nhiều lần nữa. Nhưng sự thật là chúng ta luôn thua nhiều hơn thắng, thậm chí không thắng một lần nào. Vì sao vậy?