ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: methamphetamine

      Những con cá hồi nâu có biểu hiện nghiện ma túy khi chúng sống trong môi trường chứa methamphetamine tích tụ trong dòng chảy sông, hồ. Điều nguy hiểm là đây không phải lần đầu tiên sinh vật sống dưới nước chịu ảnh hưởng từ việc sử dụng dược phẩm của con người...