21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: một ngày trên sao kim

      Sao Kim được ví là ví là "chị em sinh đôi" của Trái Đất. Vì sao lại nói như vậy? Chẳng phải Sao Kim được ví là "địa ngục" sự chết trong khi Trái Đất là "thiên đường" của sự sống hay sao?