ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nam úc

      Nam Úc dự kiến sẽ đạt được mục tiêu 100% năng lượng tái tạo ròng vào năm 2025, trước thời hạn 5 năm. Tham vọng chưa dừng lại, Chính phủ Nam Úc cũng đang đặt mục tiêu đạt 500% năng lượng tái tạo vào năm 2050 và trở thành “siêu cường” năng lượng tái tạo, xuất khẩu năng lượng tái tạo thặng dư sang các nước, khu vực khác. Bạn nghĩ sao về kế hoạch năng lượng này của Nam Úc?