Toạ đàm Năng lượng

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: năng lượng tổng hợp hạt nhân

      Năng lượng tổng hợp hạt nhân được xem là nguồn năng lượng của tương lai khi có thể giải quyết đồng thời hai vấn đề nóng của nhân loại: Biến đổi khí hậu và bảo đảm năng lượng bền vững trong nhiều triệu năm.