Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nắng nóng bất thường ở canada

      Ít nhất 100 người tại thành phố Vancouver đã tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm phía tây Canada và tây bắc nước Mỹ.