Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nắng nóng cực hạn '50 năm có một'

      Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm các đợt nắng nóng và hạn hán. Cảnh báo sự kiện nắng nóng cực hạn cỡ "50 năm có một" vốn hiếm gặp trong điều kiện khí hậu hiện nay sẽ trở nên thường xuyên hơn trong tương lai...