Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: new zealand giảm khí thải

      Có một tin tức vui mừng là New Zealand cam kết cắt giảm 50% lượng khí thải ròng vào năm 2030 so với năm 2005. Đây là mục tiêu mới của nước này trong khuôn khổ của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.