Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ngày quốc tế không rác thải 2023

      Năm 2022, Đại hội đồng LHQ đã chính thức công nhận tầm quan trọng của các sáng kiến không rác thải và tuyên bố ngày 30/3 là Ngày quốc tế Không rác thải và được tổ chức hằng năm bắt đầu từ năm 2023.