21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nghệ an thiệt hại do mưa lũ

      Dù không nằm trong tâm bão nhưng những ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru) vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng to lớn tại Nghệ An, thiệt hại ước tính lên đến khoảng 900 tỷ đồng.