Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nguy cơ thiếu nước sạch

      Theo thống kê của WHO và UNICEF, trong năm 2020, cứ 4 người thì có 1 người thiếu nước uống an toàn trong nhà và gần một nửa dân số thế giới thiếu điều kiện vệ sinh được quản lý an toàn.