Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nguyên liệu nhập khẩu nông sản

      Bão Ida gây ra đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và kinh tế tại vùng Đông Bắc nước Mỹ. Nhiều nhà máy nông sản của châu Á rơi vào cảnh thiếu nguyên liệu nhập khẩu từ xứ Cờ Hoa này.