Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhà hát trên hồ đầm trị

      UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa công khai lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm bán đảo Quảng An. Trong đó, có một dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô là nhà hát Opera nằm trên hồ Đầm Trị sát Hồ Tây.