Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhà vệ sinh 'beevi'

      Nhiều người suy nghĩ rằng phân là một thứ bẩn thỉu và ngoài việc loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống thì không thể làm gì cả, nhưng thực tế thì sao? Từ phân có thể biến thành...tiền điện tử và trở thành nguồn năng lượng sử dụng trong hiện tại và tương lai, chẳng phải vậy sao?