Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhận tro cốt bệnh nhân covid-19 tử vong

      Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư Lệnh TP.HCM nhấn mạnh rằng Bộ Tư lệnh TP HCM tuyệt đối không phối hợp với bất kỳ cơ sở mai táng nào nhận tiền của người thân, thân nhân của người tử vong do Covid-19. "Dù là tiền cảm ơn cũng không nhận" - Thượng tá cho biết.