Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhật bản kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn lũ lụt

      Khoảng 1,4 triệu người dân được kêu gọi tìm nơi trú ẩn trước những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở miền Tây Nhật Bản.