Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nợ tiêu dùng

      Tình hình kinh tế khó khăn làm tác động lên thu nhập của người dân khiến nhu cầu tín dụng tiêu dùng giảm, tình trạng “bùng nợ” có xu hướng tăng dẫn đến nợ xấu. Khi cho vay tiêu dùng giảm thì tín dụng “đen” có xu hướng bùng phát cuối năm.