ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nông thôn mới

   63 xã thuộc 16 huyện, thị xã TP.Hà Nội vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
   Sau khi được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành đang tiếp tục tiếp tục phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng NTM nâng cao, theo đúng lộ trình sẽ về đích trong năm 2025.
   Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025 và xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại khu dân cư.