Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ô nhiễm đất

   Với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp và hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái, diện tích đất bình quân đầu người giảm.
   Hơn 500 tấn chất thải công nghiệp được đưa về chôn lấp trái phép trong khu vực bến thủy nội địa đang được công an Hà Nam làm rõ.
   Hàng loạt làng nghề và Cụm công nghiệp Hải Dương như: cụm CN Phú Thứ (huyện Kinh Môn), làng nghề vàng bạc Châu Khê, Cụm CN Tân Hồng - Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang),... đã gây ra tình trạng ô nhiễm kim loại nặng cho diện tích đất nông nghiệp. Vậy cho tôi hỏi những vùng ô nhiễm này ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh ra sao? Có cách nào đo lường đánh giá mức độ ô nhiễm và khắc phục hậu quả hay không?
   Các nhà khoa học cho biết, kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp, khoảng 135 tỷ tấn đất đã bị mất khỏi đất canh tác và do phải mất hàng nghìn năm để hình thành đất, nên việc bảo vệ và phục hồi khẩn cấp các loại đất rất cần thiết. Làm thế nào để đem đến nguồn hy vọng cho nguồn đất trước sự khủng hoảng này?